Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě

Akutní poškození ledvin

Ledviny jsou životně důležitým orgánem
Ledviny filtrací krve odstraňují z těla odpadní látky a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, které ledvinami protečou. Jinými slovy přefiltrují celý objem krve až 50 x za den.

Co znamená akutní poškození ledvin?
Akutní poškození ledvin představuje náhlý pokles nebo úplnou ztrátu schopnosti ledvin plnit své funkce v organizmu. V těle se tak hromadí odpadní a toxické látky, je narušena schopnost regulovat množství vody v těle. 

Proč je této problematice věnována taková pozornost?
Ročně zemřou na celém světě 3 miliony pacientů na akutní selhání ledvin. Výskyt tohoto onemocnění stále narůstá, postihuje 7% hospitalizovaných nemocných a téměř každého druhého pacienta na jednotkách intenzivní péče.

Jaké jsou důsledky akutního poškození ledvin?
Pokud není onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může být smrtelné. Každý desátý pacient, který prodělá těžkou formu akutního selhání ledvin, vyžaduje doživotní léčbu umělou ledvinou.

Co je nejčastější příčinou akutního poškození ledvin?
Mezi nejčastější příčiny patří těžké infekce, dehydratace, šokové stavy, velké operační výkony u rizikových pacientů a léky, které jsou vůči ledvinám toxické.  

Jak lze onemocnění rozpoznat?
Akutní pokles funkce ledvin představuje tiché nebezpečí. V počátečních fázích nemá typické příznaky. Jedním z prvních projevů může být pokles tvorby moči. Poškození ledvin lze posoudit vyšetřením krve a moči.    

Kdo je v rizikové skupině akutního selhání ledvin?
Vysoké riziko je u lidí s chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečním selháním a závažným onemocněním jater.

Lze vzniku akutního poškození ledvin zabránit?
Výše uvedená skupina rizikových pacientů musí v době akutních onemocnění (např. infekce, průjmy, zvracení) dbát na dostatečný příjem tekutin a konzultovat s lékařem seznam užívaných léků a další postup.

Lze jej léčit?
Základem je léčba vyvolávající příčiny. Rozhodující je včasné zahájení bezodkladných léčebných opatření (například rehydratační léčba, vysazení léků, které mohou ledviny poškodit). Těžké formy vyžadují léčbu dialýzou.

 

Zdroj: Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., přednosta I.interní kliniky FN Plzeň