Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
B. Braun Avitum Česká republika
 
Úvod > O nás > Etická komise

Etická komise B. Braun Avitum

Původní Etická komise byla ustanovena již 1. 9. 2001 pod společností Parallel 50, s.r.o. a k datu 1.4.2009 byla přejmenována a od té chvíle funguje pod názvem Etická komise B. Braun Avitum Bulovka.

Počínaje 1.12.2013 je etická komise přejmenována na Etická komise B. Braun Avitum.

Etická komise projednává a posuzuje studie biomedicínského výzkumu se zaměřením na oblast nefrologie v oblastech klinického hodnocení léčivých přípravků, klinického hodnocení zdravotnických prostředků a jiných výzkumných projektů v oblasti nefrologie. Skupina B. Braun se otevřeně hlásí k zásadám pravidel etického výzkumu a ochraně dat jenž jsou předmětem výzkumu. 


Závazek vedení Skupiny B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK se otevřeně hlásí k zásadám pravidel etického výzkumu a ochraně dat, jenž jsou předmětem výzkumu.
Vedení společnosti přijalo nový etický kodex pro B. Braun Avitum s.r.o. (CZ) a B. Braun Avitum s.r.o. (SK). Ten vychází z koncernové směrnice tzv. „B. Braun Code of Conduct for working with customers“.
Etický kodex obsahuje závazná pravidla chování vůči zákazníkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům veřejné moci. Vztahuje se na jakékoliv jednání zaměstnanců a obchodních zástupců, ať už k němu dochází v souvislosti s prodejem zdravotnických prostředků, léčiv, potravin pro zvláštní lékařské účely, biocidů či jiných produktů, s nimiž B. Braun obchoduje.


Dokumenty:

Jednací řád
Statut komise - k dispozici na sekretariátu Etické komise
Etický kodex
SOP dokumenty - k dispozici na sekretariátu Etické komise