Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
B. Braun Avitum Česká republika
 
Úvod > Péče o pacienta > Kvalita péče

Kvalita péče a technologie

Všem svým pacientům nabízíme moderní metody mimotělního ošetření krve a prvotřídní kvalitu péče. Základem jsou zkušenosti a znalosti, které sbíráme na více než 350 moderních nefrologických centrech ve 28 zemích světa.

Kvalita péče a přístup

O správně indikovanou a poskytovanou zdravotní péči se na každém středisku stará zkušený tým lékařů a sester. Téměř všichni naši lékaři a lékařky absolvovali specializační studium nefrologie a úspěšně složili atestaci z nefrologie jakožto nástavbového oboru.

Mezi našimi sestrami převažují sestry-specialistky s ukončeným postgraduálním vzděláním v oboru nefrologie, případně anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

K zajištění kvality poskytované péče slouží na národní i nadnárodní úrovni systém řízení jakosti. Do tohoto systému patří také pravidelné sledování vybraných laboratorních parametrů (hemoglobinu, hematokritu, albuminu, protein catabolic rate, Kt/V) a mortality.  

 

Kvalita technologie

Díky stabilnímu zázemí vývojové divize celosvětového koncernu B. Braun dokážeme našim zákazníkům nabídnout technologie, které jsou na samotném vrcholu současné medicíny a přitom přesně odrážejí potřeby každodenní praxe.

Pod názvem divize B. Braun Avitum jsme spojili širokou nabídku terapeutických zařízení, spotřebního materiálu, poradenských služeb a vzdělávacích programů pro oblast mimotělního ošetření krve (dialýzu). Vlastní vývoj a výroba dialyzačních technologií umožňuje rychle promítnout poznatky moderní medicíny do každodenní praxe.

V centru pozornosti divize B. Braun Avitum stojí terapeutické systémy pro hemodialýzu, peritoneální dialýzu, akutní dialýzu a aferézu.

Čtěte také
Dialýza
Rozsah léčebné péče
Aktivní život s dialýzou
Rady a tipy pacientům
Dialyzační střediska
Řízení kvality a environmentu