Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
B. Braun Avitum Česká republika
 
Úvod >

Zásady ochrany osobních údajů

Anonymní shromažďování údajů
Internetové stránky společnosti B. Braun Avitum s.r.o. můžete v zásadě používat, aniž byste nám sdělili svoji totožnost. Získáváme informace pouze o jménu Vašeho poskytovatele internetových služeb, o datech, která na náš server odesílá Váš internetový prohlížeč, a také o tom, které internetové stránky na našich doménách navštěvujete. Za tím účelem používáme program etracker. Informace shromažďované tímto programem slouží výhradně pro potřeby statistiky. Vy jako uživatel zůstáváte vždy anonymní.

Program etracker
S využitím technologií, které nám poskytuje společnost etracker GmbH (http://www.etracker.de), jsou údaje o uživatelích na této stránce shromažďovány a ukládány v anonymní podobě. Pro tento účel mohou být využívány tzv. cookies, avšak i ty shromažďují a ukládají data pouze v tzv. pseudoanonymní podobě. Údaje nejsou využívány ke zjišťování totožnosti návštěvníků této internetové stránky, ani nejsou spojovány s jinými osobními údaji uživatele případného pseudonymu. Právo shromažďovat a ukládat tyto údaje mohou uživatelé této internetové stránky kdykoli odvolat s platností od následující návštěvy internetových stránek.
Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu.
Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat získaných od Vás skrze systém etracker GmbH dle výše uvedeného způsobu a k tomu uvedeným účelům.

Shromažďování, zpracovávání a předávání osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je sami sdělíte, například v kontaktním formuláři na internetové stránce. Tyto údaje nejsou sdělovány třetím osobám, pokud výslovně neuvedete, že si to přejete.

Souhlas a omezené využívání
Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů
Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů. Všechny tyto informace jsou uvedeny v našem veřejném seznamu postupů při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost dat
K ochraně dat, která byla společnosti B. Braun Medical s.r.o. poskytnuta, proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, uplatňuje společnost technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na oddělení marketingu, kam můžete posílat také své žádosti o informace, návrhy nebo připomínky.


marketing.cz@bbraun.com

avitum.cz@bbraun.com

 

  • Další informace

  • Public Directory of Procedures of B. Braun Melsungen AG