Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
B. Braun Avitum Česká republika
 
Úvod > Péče o pacienta > Rozsah léčebné péče

Rozsah léčebné péče

Pomocí širokého spektra hemodialyzačních metod a peritoneální dialýzy poskytujeme ambulantní nefrologickou péči, tj. dispenzarizaci nemocných s chorobami ledvin a léčbu chronického selhání ledvin.

Všem našim pacientům poskytujeme moderní metody mimotělního ošetření krve plně v souladu se současnými evropskými standardy.

Samotná léčba umělou ledvinou a příslušná farmakoterapie nestačí pokrýt všechny potřeby nemocných s chronickým selháním ledvin, a tak je úkolem dialyzačních středisek zajistit léčbu a prevenci komplikací základního onemocnění, které k selhání ledvin vedlo, prostřednictvím speciálních metod a postupů dalších oborů.

Všem pacientům poskytujeme odborné poradenství v oblasti výživy, rodinných vztahů, sociální problematiky či psychologie.

Sdílením vlastních znalostí a zkušeností s poznatky každodenní praxe svých zákazníků pomáháme trvale zlepšovat zdravotní péči a pracovní postupy na klinických pracovištích i v ambulantních praxích.

Čtěte také
Kvalita péče
Aktivní život s dialýzou
Rady a tipy pacientům
Dialyzační střediska