Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
B. Braun Avitum Česká republika
 
Úvod >

Podmínky použití

Účelem těchto internetových stránek je poskytovat všeobecné informace o společnosti B. Braun, jejích produktech a službách. Nejsou zde tudíž poskytovány odborné rady a návody vztahující se k produktům a službám, které společnost B. Braun prodává a poskytuje. Ohledně konkrétních dotazů týkaících se našich produktů a služeb kontaktujte, prosím, přímo společnost B. Braun Medical s.r.o.
Budeme vynakládat veškeré naše úsilí na to, abychom vám poskytovali přesné a aktuální informace. Společnost B. Braun Medical s.r.o. však nelze činit odpovědnou za škody, které v souvislosti s těmito informacemi vzniknou. Nepřebíráme proto jakoukoli záruku, ať již vyjádřenou či předpokládanou, a nečiníme žádná ujištění ohledně přesnosti a úplnosti poskytnutých nebo uvedených informací. Používání našich internetových stránek a všech ostatních stránek, (na které je odkazováno a) se kterými jsou naše stránky propojeny, a používání jejich obsahu je na vlastní riziko uživatele.
B. Braun Medical s.r.o. ani jiná strana podílející se na vytváření, obstarávání, navrhování či údržbě celé internetové prezentace nebo jejích jednotlivých částí či na vytváření, obstarávání, navrhování a údržbě stránek nebo prezentací, které jsou s našimi stránkami propojené, není nijak odpovědná za žádnou přímou či nepřímou škodu nebo zaviněnou či nezaviněnou škodu vzniklou v důsledku přístupu na internetovou prezentaci společnosti B. Braun Medical s.r.o. nebo na prezentace informací, se kterými je prezentace B. Braun Medical s.r.o. propojena, nebo vzniklou v důsledku používání těchto prezentací nebo nemožnosti tyto prezentace používat. Před použitím nebo upotřebením našich produktů je nutno věnovat náležitou pozornost informacím pro uživatele, které jsou k těmto produktům přiloženy.
Tyto internetové stránky rovněž obsahují informace od třetích stran a uvádějí odkazy na jiné internetové stránky. Všude tam, kde je to možné, jsou tyto informace a odkazy příslušným způsobem označeny. Nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za informace poskytnuté třetími stranami.
Veškeré obrázky a informace zobrazené a uvedené na těchto internetových stránkách jsou v případě, že je lze reprodukovat, chráněny autorským právem či jinými právy průmyslového vlastnictví. Veškeré názvy produktů, které jsou psány velkými písmeny nebo jsou na těchto internetových stránkách jinak vyznačené, jsou obchodními značkami koncernu B. Braun Medical s.r.o. Používání a reprodukce těchto informací jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti B. Braun Medical s.r.o. nepřípustné.
Vyhrazujeme si právo na obměňování obsahu těchto internetových stránek bez předchozího upozornění, kdykoli to budeme považovat za vhodné. Z tohoto kroku nevzniká žádná odpovědnost.