Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě

Transplantace ledviny

V České republice pořád přibívá pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Čekají na vhodného dárce ledviny. Darováním ledviny jim darujete život.

Chronické selhání ledvin

Chronickým selháním ledvin v těle se rozumí stav, kdy už ledviny plní své funkce méně než z 10%. Předchází mu pomalá a progresivní ztráta funkce ledvin probíhající několik let. Pacienti s nezvratným selháním ledvin potřebují dialýzu nebo transplantaci ledvin, které nahrazují funkce nemocných ledvin. Transplantace ledviny od příbuzného žijícího dárce je v současnosti nejlepší léčba chronického selhání ledvin.

Dárcovství a transplantace ledvin

Transplantace ledviny

Transplantace ledviny je přenos tkáně (orgánu) z těla dárce (živého anebo mrtvého) do těla příjemce. Ledvina se vkládá do jámy kyčelní a vlastní ledviny se nechávají v těle příjemce.

Tím, že jsou ledviny párovým orgánem, může ledvinu darovat i žijící dárce. 

V porovnání s transplantací od zemřelého dárce (kadaverózní transplantace) jsou výsledky transplantací od žijících dárců výrazně lepší. Jedná se totiž o předem plánovaný a pečlivě připravený operační výkon. Dárce i příjemce jsou velmi dobře vyšetřeni. Odběr i transplantace ledviny - probíhají téměř současně, a tudíž doba, během níž se ledvina nachází mimo tělo, je velice krátká. Ledvina tak začíná bezprostředně po transplantaci ještě na operačním sále fungovat. Příjemci lze ještě před transplantací nasadit imunosupresivní léčbu. V době transplantace má pacient již účinnou hladinu léků, které zabraňují tomu, aby jeho organismus "odmítnul" cizí orgán. Navíc životnost ledviny od žijícího dárce je v porovnání s kadaverem delší.

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin čekají na transplantaci 1 až 2 roky (průměr za ČR) a mezitím jsou léčeni formou hemodialýzy anebo peritoneální dialýzy.

Máte v rodině anebo ve svém okolí někoho velmi blízkého, kdo potřebuje transplantaci ledviny? Chcete se stát dárcem? Je-li vám více než 18 let, můžete vašemu blízkému darovat i vy. Stačí navštívit transplantační kliniku, kde bude vyštřen jak dárce tak příjemce.

Otázky a odpovědi na téma dárcovství ledvin získáte také na webových stránkách České transplantační společnosti.